Bomen Kappen

Wilt u een houtopstand (meestal een boom) kappen of drastisch snoeien? Kijk dan eerst of u een omgevingsvergunning (omgevingsloket.nl) nodig heeft. Alle regels vindt u in de bomenverordening.

Vragen? Neem dan contact op met de gemeente (0486) 458 111.

Op de onderstaande kaart ziet u in één oogopslag de beschermde bomen en gebieden.

Monumentale bomen / beschermde houtopstanden


Meer Bouwen en wonen