Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden.

Een perceel is bijvoorbeeld bestemd voor wonen, industrie of landbouw. Voor u is het belangrijk te weten wat de bestemming is, zodat u weet wat u wel en niet mag bouwen of veranderen.

Wilt u weten wat de bestemming van een perceel is?

Dit kunt u zelf nakijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt ook contact opnemen met de gemeente voor meer informatie over de bestemming van een gebied, bel (0486) 458 111 of mail naar wabo@landerd.nl.

Berichtenservice bestemmingsplannen in uw buurt

Schrijf u in voor de berichtenservice van ruimtelijkeplannen.nl voor een melding van veranderingen van bestemmingsplannen in uw buurt.

Wat als mijn plan niet binnen het bestemmingsplan past?

Als uw plan niet binnen het bestemmingsplan past kunt u de gemeente vragen de bestemming aan te passen. Wil de gemeente meewerken? Houd er dan rekening mee dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning langer duurt en meer kost.

Wilt u meer weten over bestemmingsplannen?

Neem dan contact op met het team Vergunningen via (0486) 458 111 of via wabo@landerd.nl.


Meer Bouwen en wonen