Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan regelt hoe een bepaald deel van de gemeente bebouwd of gebruikt mag worden.

Een perceel is bijvoorbeeld bestemd voor wonen, industrie of landbouw. Voor u is het belangrijk te weten wat de bestemming is, zodat u weet wat u wel en niet mag bouwen of veranderen.

Wilt u weten wat de bestemming van een perceel is?

Dit kunt u zelf nakijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Om u de eerste keer te helpen bij het vinden van de juiste informatie, kunt u een introductiefilmpje bekijken.

U kunt ook contact met de gemeente opnemen voor meer informatie over de bestemming van een gebied. Dit kunt u doen via  0486-458 111 of via wabo@landerd.nl.

Wat als mijn plan niet binnen het bestemmingsplan past?

U kunt dan de gemeente vragen om de bestemming aan te passen. Wil de gemeente meewerken? Dan moet u er rekening mee houden dat de aanvraag voor omgevingsvergunning langer duurt en meer kost.

Wilt u meer weten over bestemmingsplannen?

Neem dan contact op met het team Vergunningen via 0486-458 111 of via wabo@landerd.nl.


Meer Bouwen en wonen