WOZ-belasting

Onroerende zaken zijn alle gronden en de daarop staande bouwwerken zijn onroerende zaken. Dit zijn bijvoorbeeld bouwkavels, bedrijfspanden, bedrijfsterreinen, stacaravans en woningen.

De hoogte van de onroerendezaakbelasting hangt af van de waarde van het gebouw of stuk grond. Dit heet de WOZ-waarde.

U vindt de WOZ-waarde van uw grond of bouwwerk op de aanslag gemeentelijke belastingen van de BSOB die u ieder jaar ontvangt. U kunt de WOZ-waarde van uw woning ook opvragen via het WOZ-waardeloket.

Online regelen

Op de website van BSOB kunt u online al uw lokale belastingzaken regelen. U kunt ook contact opnemen met BSOB via 088 – 551 00 00 of via het contactformulier op hun website.


Meer Belasting