Rioolheffing

De aanslag rioolheffing is voor de gebruiker van een woning of bedrijf die  afvalwater of regenwater op het riool afvoert.

We gebruiken deze belasting om de riolering te onderhouden en te vernieuwen. U ontvangt de aanslag rioolheffing ieder jaar van de BSOB.

Wat kost het?

Tarieven 2021 (per jaar)
Categorie Aantal m3 Heffing
01 0 m³ tot en met 100 m³ € 120,00
02 101 m³ tot en met 250 m³ € 171,72
03 251 m³ tot en met 500 m³ € 291,60
04 501 m³ tot en met 750 m³ € 480,48
05 751 m³ tot en met 1.000 m³ € 686,40
06 1.001 m³ tot en met 1.500 m³ € 857,64
07 1.501 m³ tot en met 2.000 m³ € 1.200,84
08 2.001 m³ tot en met 2.500 m³ € 1.321,32
09 2.501 m³ tot en met 3.000 m³ € 1.613,04
10 3.001 m³ tot en met 4.000 m³ € 1.715,88
11 4.001 m³ tot en met 5.000 m³ € 1.767,12
12 5.001 m³ tot en met 7.500 m³ € 2.934,24
13 7.501 m³ tot en met 10.000 m³ € 3.347,88
14 10.001 m³ tot en met 12.500 m³ € 3.459,60
15 12.501 m³ tot en met 15.000 m³ € 3.571,20
16 15.001 m³ tot en met 17.500 m³ € 3.682,56
17 17.501 m³ tot en met 20.000 m³ € 3.794,28
18 20.001 m³ tot en met 25.000 m³ € 3.906,00
19 25.001 m³ en meer € 4.017,60

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de rioolheffing? Dan kunt u bij de BSOB via DigiD bezwaar maken.


Meer Belasting