Onroerendezaakbelasting

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een ‘onroerende zaak’. Onroerende zaken zijn woningen, bedrijfspanden of bouwgrond. U betaalt ook OZB als u een bedrijfspand huurt.

Wat zijn de kosten?

  • de gebruikersbelasting: 0,21894%
  • de eigenarenbelasting:
  1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,09824%
  2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,28982%

Belastingsamenwerking Oost-Brabant

U ontvangt uw belastingaanslag van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). BSOB bepaalt niet de hoogte van de belastingtarieven. Daar blijven wij als gemeente verantwoordelijk voor.


Meer Belasting