Niet eens met belastingaanslag

Bent u het niet eens bent met de belastingaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet u doen binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Bezwaar maken kost u niets.

U kunt online of met een brief een bezwaar indienen. In uw brief staat:

  • naam, adres, woonplaats en handtekening
  • belastingsoort, belastingjaar en aanslagnummer
  • de reden van uw bezwaar

Stuur de brief naar Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB), Postbus 154. 5340 AD Oss.

Bezwaar gemaakt? Toch betalen

U krijgt uw geld terug als blijkt dat uw bezwaar ‘gegrond’ is. Dat betekent dat u gelijk heeft gekregen. U krijgt het geld dan automatisch op uw rekening.


Meer Belasting