Moeite met belasting betalen

Kunt u de belastingen van de gemeente niet of niet op tijd betalen? Dan kunt u de BSOB vragen om een betalingsregeling of ‘kwijtschelding’ (DigiD). Kwijtschelden betekent dat u de belasting niet hoeft te betalen.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

U kunt kwijtschelding aanvragen voor onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan krijgt u in februari een brief of u in het nieuwe jaar weer kwijtschelding krijgt.

Heeft u nog een vraag?

Neem dan contact op met BSOB of bel naar (088) 551 00 00.


Meer Belasting