Forensenbelasting

Het kan zijn dat u forensenbelasting moet betalen als u:

  • een 2e, gemeubileerde woning, in onze gemeente heeft
  • ingeschreven staat bij een andere gemeente
  • en/of uw gezin de woning meer dan 90 dagen voor u zelf beschikbaar houdt

Wat zijn de kosten?

  • € 135,90 bij een bebouwde oppervlakte kleiner dan 45 m2 per jaar
  • € 205,55 bij een bebouwde oppervlakte van 45 tot 100 m2 per jaar
  • € 411,15 bij een bebouwde oppervlakte van 100 m2 en groter per jaar

U krijgt de aanslag automatisch toegestuurd vanuit de BSOB.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de forensenbelasting? Dan kunt u bij de BSOB via DigiD bezwaar maken.


Meer Belasting