Asbest

Het kan zijn dat u asbest vindt in en rondom uw huis. Asbest is een gevaarlijke stof. Het is schadelijk als het breekt en de asbestvezels loskomen. Weet u niet zeker of er asbest in uw huis zit? De rijksoverheid heeft hier een handig stappenplan voor.

U mag zelf asbest weghalen uit uw huis als:

  • u een sloopmelding heeft ingediend, doe dit 5 dagen voordat u start met slopen
  • u minder dan 35 m² asbest weghaalt (materiaal zoals vloertegels of dakplaten - geen dakleien - met asbest mag u verwijderen)
  • het asbest niet beschadigd is (gebroken, doorboord, versleten door zon, regen, wind etc.)
  • u het hele oppervlak aan asbest weghaalt

Kleine huishoudelijke spullen, bijvoorbeeld een oud broodrooster, waar asbest in zit, mag u zonder sloopmelding naar het Duurzaamheidsplein Oss brengen. Pak het dubbel in, in doorzichtige folie van 0,2 mm dik. Plak de naden dicht met tape.

Op de website van Infomil vindt u veel informatie over asbest.

U moet een bedrijf inschakelen als:

  • u meer dan 35 m² asbest laat verwijderen
  • het asbest afkomstig is van of bij een bedrijf
  • het asbest al beschadigd is

Ook hier moet u een sloopmelding indienen. Doe de melding minimaal 4 weken voor de start van het slopen. Bij de sloopmelding moet een asbestinventarisatierapport zitten.

Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verwijderen van een asbestdak omdat het subsidieplafond is bereikt.


Meer Afval