Herindelingsverkiezingen

Het instellen van een nieuwe gemeente vraagt ook om een nieuwe gemeenteraad. Hiervoor is een tussentijdse raadsverkiezing nodig, de zogenaamde ‘herindelingsverkiezing’. Deze wordt gehouden op 24 november 2021 (onder voorbehoud).

Kiesgerechtigde inwoners van de gemeenten Uden en Landerd kiezen de leden van de gemeenteraad van de per 1 januari 2022 te vormen nieuwe Gemeente Maashorst.

Informatie voor politieke partijen

Bij deze verkiezingen, en met name bij de voorbereiding daarop, gaat een aantal zaken anders dan u gewend bent. Dat komt omdat niet alleen de bepalingen uit de Kieswet en het Kiesbesluit van belang zijn, maar ook de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) een rol speelt bij de organisatie van de verkiezing. De gemeente met de meeste inwoners (de gemeente Uden) organiseert de verkiezingen (art. 52 Wet Arhi).

In de brochure Informatie voor politieke partijen (PDF, 623.5 kB) kunt u lezen waar u aan moet voldoen om als politieke groepering deel te nemen aan de verkiezingen op 24 november 2021.

Let op: alle genoemde datums zijn onder voorbehoud.


Meer Verkiezingen