Uitslag referendum

Aantal stemmen per optie

Optie Landerd

De Wijers 

De Phoenix

De Potter

Het Wapen van Reek

De Garf

Compostella

't Oventje

Totaal
Zelfstandig 290 291 311 126 366 231 219 1834
Samen met Oss 152 132 113 52 11 7 2 469
Samen met Uden 114 171 175 87 339 225 130 1241
Maashorst gemeente 502 560 618 514 532 385 206 3317
Opsplitsen, Reek bij Oss 208 230 191 126 368 256 206 1585
Opsplitsen, Reek bij Uden 44 37 38 35 146 90 56 446
Blanco stemmen 0 0 0 1 1 0 0 2
Ongeldige stemmen 1 2 1 0 0 2 1 7
Totaal 1311 1423 1447 941 1763 1196 820 8901

Opkomst referendum Landerd

De Wijers De Phoenix De Potter Het Wapen van Reek De Garf Compostella 't Oventje Totaal
Totaal stem- gerechtigden 1784 1954 2033 1374 1981 1662 1666 12454
Uitgegeven stembiljetten 995 1047 1068 784 1197 812 580 6483
Opkomst percentage 56% 54% 53% 57% 60% 49% 35% 52%

Percentage kiezers per optie

In bovenstaande grafiek wordt het percentage kiezers weergegeven dat vóór een bepaalde optie heeft gekozen.

Bij dit referendum mochten de kiezers meerdere opties aanvinken. Het totaal aantal uitgebrachte stemmen is daardoor 137%.

De onderstaande grafiek geeft de verdeling van de opties over het totaal aantal uitgebrachte stemmen weer.

Verdeling van alle gekozen opties