Samenstelling college

Marnix Bakermans

Bakermans
contactgegevens en taken Marnix Bakermans
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer0486-458230
E-mailadresinfo@landerd.nl
Taken

Portefeuille:

 • Algemene Zaken
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Informatie en Automatiseringsbeleid
 • Communicatie
 • Personeel en Organisatie
 • Bestuurlijke coördinatie van de intergemeentelijke samenwerking
 • Vorming Maashorstgemeente: bestuurlijke coördinatie

Nevenfuncties:

 • Ambassadeur samenloop voor hoop Zeeland
 • Ambassadeur Kruisherenkapel Uden
 • Lid van het bestuur van vrienden van het Museum voor Religieuze Kunst (tijdsbesteding 10 uur/jaar)
 • (bezoldigd):
 • Lid bestuur van Wel.kom
 • Lid Raad van Toezicht Q-support

Ben Brands

Brands
contactgegevens en taken Ben Brands
FunctieWethouder
Telefoonnummer0486-458230
E-mailadresBen.Brands@landerd.nl
Taken

Portefeuille

 • 1e Locoburgemeester
 • Ruimtelijke Ordening
 • Volkshuisvesting
 • Duurzaamheid, Milieu en Afval
 • Centrumplan Schaijk
 • Centrumplan Zeeland, inclusief dorpshuis
 • Vorming Maashorstgemeente: bestuurlijke coördinatie

Nevenfuncties:

 • Waarnemend ombudsman ouderen Vught, onbezoldigd, ca 6 uur per maand
Politieke partijMaashorst Vooruit

Moritz Böhmer

Böhmer
contactgegevens en taken Moritz Böhmer
FunctieWethouder
Telefoonnummer0486-458230
E-mailadresMoritz.Bohmer@landerd.nl
Taken

Portefeuille:

 • 2e Locoburgemeester
 • Zorg en Welzijn (Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet)
 • Volksgezondheid
 • Onderwijs
 • Sociale zaken
 • Burgerparticipatie
 • Kunst en cultuur
 • Sport en (lokale) recreatie, wijk- en speelvoorzieningen (verenigingen en gebruikers accommodaties)
 • Vorming Maashorstgemeente: het betrekken van inwoners
 • Project Sport en Spel Reek

Nevenfuncties:

 • Zelfstandig ondernemer project/interim management
Politieke partijProgressief Landerd

Hans Vereijken

Vereijken
contactgegevens en taken Hans Vereijken
FunctieWethouder
Telefoonnummer0486-458230
E-mailadresHans.Vereijken@landerd.nl
Taken

Portefeuille:

 • 3e Locoburgemeester
 • Financiën
 • Economische Zaken
 • Grondexploitatie
 • Verkeer en Vervoer
 • Natuur en Landschapsbeleid
 • Toerisme en Recreatie
 • Maatschappelijk Vastgoed
 • Handhaving (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht)
 • Project Reek-Zuid

Nevenfuncties:

 • Lid Rekenkamer gemeente Nuenen
 • Vennoot Molenkamp Bedrijfsadvies
 • Lid raad van advies Stg Leergeld Boekel, Gemert-Bakel, Laarbeek
Politieke partijRPP Reekse Politieke Partij

Coen Boode

Boode
contactgegevens en taken Coen Boode
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer0486-458230
E-mailadresCoen.Boode@landerd.nl