Verordeningen

Op deze pagina vindt u de regelgeving en beleidsstukken van de gemeente Landerd. Alle verordeningen en regelingen worden bekendgemaakt via Officiëlebekendmakingen.nl

(Wilt u binnen deze pagina zoeken? Druk dan de Ctrl-toets samen met de F-toets op uw toetsenbord in (op Mac is het Cmd met F) voor het zoekvenster in uw browser).

Let op! Momenteel is er een storing waardoor het niet zeker is dat het beleid en regelgeving in onderstaand overzicht worden getoond. Kijk daarom voor het volledige overzicht op Officiëlebekendmakingen.nl.

Algemeen

Bestuur en recht

Financiën en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn

Milieu

Onderwijs

Openbare orde en veiligheid

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Volkshuisvesting en woningbouw


Meer Beleid en regelgeving