Verordeningen

De wet- en regelgeving van Landerd is te vinden via de landelijke website Overheid.nl. Daar zoekt u op postcode de voor uw omgeving geldende wet- en regelgeving, die u vervolgens op onderwerp kunt bekijken.

Hieronder staan alle op dit moment geldende verordeningen en regelingen van de gemeente Landerd.

Algemeen

Bestuur en recht

Financiën en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn

Milieu

Onderwijs

Openbare orde en veiligheid

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Volkshuisvesting en woningbouw


Meer Beleid en regelgeving