Informatie opvragen (Wob-verzoek)

Overheidsinformatie moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeente informeert haar inwoners via persberichten, huis-aan-huisbladen, deze website en via www.overheid.nl.

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Indienen verzoek

De gemeente Landerd heeft de digitale weg voor het indienen van Wob-verzoeken afgesloten. Wob-verzoeken worden daarom alleen in behandeling genomen als zij schriftelijk zijn ingediend. Hieraan moet het Wob-verzoek voldoen:

  • u geeft duidelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen
  • de gemeente heeft de betreffende informatie
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente
  • de informatie is vastgelegd (papier, film, foto, tape of digitaal bestand)

U stuurt het verzoek aan de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

De gemeente kan u een kopie van een document of samenvatting geven. Ook kan de gemeente u uitnodigen de gevraagde documenten te komen bekijken.

Uw verzoek wordt niet gehonoreerd als Wob de openbaarmaking niet toestaat, bijvoorbeeld als dat de veiligheid van de staat schaadt of de privacy van personen te zeer aantast.

Termijn

Binnen 4 weken ontvangt u een reactie op uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar maken

Als de gemeente niet op tijd beslist of als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u bezwaar indienen. Doe dit altijd binnen 6 weken.


Meer Beleid en regelgeving