Bekendmakingen

Besluiten en kennisgevingen van de gemeente Landerd zijn te vinden via Overheid.nl.

Schrijf u in voor de e-mailservice 'Over uw buurt' van Overheid.nl. Hiermee ontvangt u besluiten en andere berichten die gemeenten, provincies en waterschappen publiceren.

Hieronder staat een overzicht van de recente bekendmakingen en officiële kennisgevingen.

DatumBekendmaking
19 apr 2021Ontwerpbestemmingsplan "Voor-Oventje naar 26b, Zeeland"
19 apr 2021Bomenverordening gemeente Landerd 2020
19 apr 2021Ontwerpbestemmingsplan "Voor-Oventje naar 26b, Zeeland"
16 apr 2021Ontwerp Bestemmingsplan “Hofstede ongenummerd Schaijk”
16 apr 2021Omgevingsvergunningen
16 apr 2021Ontwerp Bestemmingsplan “Hofstede ongenummerd Schaijk”
15 apr 2021Kaart beschermende Houtopstanden gemeente Landerd 2020
15 apr 2021Aanwijzing Bebouwde Kom Wet Natuurbescherming
 9 apr 2021Omgevingsvergunningen
 9 apr 2021Ontwerpbestemmingsplan Rosmolen 13 in Reek
 9 apr 2021Ontwerpbestemmingsplan Rosmolen 13 in Reek
 2 apr 2021Organiseren evenementen tijdens COVID-19
 2 apr 2021Omgevingsvergunningen
 2 apr 2021Verleende standplaatsvergunning voor verkoop oliebollen, Kerkstraat te Zeeland
31 mrt 2021Ontwerpbestemmingsplan ‘Brand 77’
31 mrt 2021Ontwerpbestemmingsplan ‘Brand 77’
31 mrt 2021Grondprijzennota 2021
26 mrt 2021Vastgesteld bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 Zeeland”
26 mrt 2021Vastgesteld bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 Zeeland”
26 mrt 2021Omgevingsvergunningen
26 mrt 2021Beleidsregels voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Landerd 2021
22 mrt 2021[Vastgesteld bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 Zeeland” ]
19 mrt 2021Omgevingsvergunningen
19 mrt 2021[“Bestemmingsplan Waterstraat 5”]
19 mrt 2021Vastgesteld bestemmingsplan "Willevenstraat, Schaijk"
19 mrt 2021Vastgesteld bestemmingsplan "Willevenstraat, Schaijk"
17 mrt 2021Deelverordening subsidie lokaal sportakkoord Landerd
15 mrt 2021Organiseren evenementen tijdens COVID-19
12 mrt 2021Ontwerpbestemmingsplan “Pastoor van Winkelstraat 41 Schaijk”
12 mrt 2021Ontwerpbestemmingsplan “Pastoor van Winkelstraat 41 Schaijk”
12 mrt 2021Omgevingsvergunningen
12 mrt 2021Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
12 mrt 2021Verordening jeugdhulp gemeente Landerd 2021
11 mrt 2021Nadere regels jeugdhulp gemeente Landerd 2021
 8 mrt 2021Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente Landerd 2020 t/m 2021
 5 mrt 2021Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
 5 mrt 2021[Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Trentsedijk 20 Zeeland”]
 5 mrt 2021Omgevingsvergunningen
 1 mrt 2021Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Landerd 2021
26 feb 2021Omgevingsvergunningen
25 feb 2021Aanwezigheidsvergunning speelautomaten
24 feb 2021Herplaatsing: Ontwerpbesluit weigering verzoek onttrekking van een deel van de Willevenstraat in Schaijk aan het openbaar verkeer
24 feb 2021Herplaatsing: Ontwerpbesluit weigering verzoek onttrekking van een deel van de Willevenstraat in Schaijk aan het openbaar verkeer
22 feb 2021Ontwerpbesluit weigering verzoek onttrekking van een deel van de Willevenstraat in Schaijk aan het openbaar verkeer
22 feb 2021Ontwerpbesluit weigering verzoek onttrekking van een deel van de Willevenstraat in Schaijk aan het openbaar verkeer
19 feb 2021Omgevingsvergunningen
12 feb 2021Vastgesteld bestemmingsplan “Hoekstraat 25 te Schaijk” en hogere grenswaarden Wet Geluidhinder
12 feb 2021Omgevingsvergunningen
12 feb 2021Vastgesteld bestemmingsplan “Hoekstraat 25 te Schaijk” en hogere grenswaarden Wet Geluidhinder
12 feb 2021Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure):

Abonneer je op de RSS feed van bekendmakingen.


Meer Beleid en regelgeving