Ruimte

Op de afdeling Ruimte kunt u onder andere terecht voor zaken betreffende:

 • Vergunningen
 • Handhaving
 • Ruimtelijk beleid
 • Projecten

De werkzaamheden van afdeling Ruimte bestaan uit:

 • ruimtelijke ordening (bijv. bestemmingsplannen)
 • dorpsvernieuwing
 • bouwzaken (o.a. bouw- en aanlegvergunningsprocedures)
 • woningbouwplanning
 • volkshuisvestingsregelingen (bijv. subsidieregelingen woningbouw)
 • ontgrondingen
 • aan- en verkoop van gronden en gebouwen
 • monumenten
 • ruilverkavelingen
 • (gescheiden) inzameling afvalstoffen
 • milieubeheer (bijv. uitvoering milieuwetten).