Realisatie en Beheer (R&B)

Op de afdeling R&B kunt u onder andere terecht voor zaken betreffende gemeentewerken en aanleg, beheer en onderhoud van openbare ruimte en gebouwen.

De werkzaamheden van afdeling R&B bestaan uit:

  • beheren en onderhouden van o.a. wegen, rioleringen, groenvoorzieningen, bermen, sloten, speeltuinen, bossen en sportcomplexen;
  • beheren en onderhouden van o.a. straatnaamborden, openbare verlichting, verkeersborden, bebakening;
  • begeleiden en co√∂rdineren van civieltechnische, cultuurtechnische en kapitaals-werken;
  • onderhouden van gemeentelijke gebouwen;
  • begeleiden en co√∂rdineren van bouw- en woonrijpmaken in bestemmingsplannen;
  • verzorgen van vergunningen voor o.a. inritten, rioolaansluitingen en kapvergunningen;
  • verkeer en verkeersveiligheid;
  • vastgoedinformatie.