Organisatie

De gemeente Landerd heeft ongeveer 100 ambtenaren in dienst.

Voorbereiding

Ambtenaren bereiden de besluiten voor die het College van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad moeten nemen.

Advisering

Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders en (via de griffier) de gemeenteraad.

Uitvoering

Wanneer die bestuursorganen besluiten genomen hebben, voeren ambtenaren de besluiten uit.

Afdelingen