Uitnodiging bijeenkomst omgevingsvisie buitengebied 3 juli

Landerd gaat nieuw beleid maken voor het buitengebied van Reek, Schaijk en Zeeland. We willen graag dat alle inwoners met ons nadenken hoe we het buitengebied in de toekomst gaan inrichten.

Daarom houden we woensdagavond 3 juli een bijeenkomst voor inwoners en belanghebbenden over de toekomst van het buitengebied. De avond start om 19.00 uur en is in de Buitenhorst, Franse Baan 4 in Schaijk.

Waarom nieuw beleid voor het buitengebied?

Het huidige bestemmingsplan houdt onvoldoende rekening met ontwikkelingen die nu spelen in het buitengebied. Denk bijvoorbeeld aan veehouderij en gezondheid.  Daarom stellen we nieuw beleid op in de vorm van een omgevingsvisie voor het buitengebied. Later werken we deze omgevingsvisie nog verder uit in een omgevingsplan.

We willen het nieuwe beleid samen met inwoners en belanghebbenden opstellen. Daarom is uw inbreng op 3 juli belangrijk!

Waarom een omgevingsvisie en een omgevingsplan?

In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking.  Wetten, regels en afspraken die  in het verleden zijn ontstaan, worden samengevoegd in één nieuwe wet. Beleid en regels over bouwen en gebruik van grond leggen we nu nog vast in structuurvisies en bestemmingsplannen. Met de nieuwe omgevingswet gebruiken we hiervoor andere instrumenten, zoals een Omgevingsvisie en een omgevingsplan. Vooruitlopend op de nieuwe omgevingswet wil Landerd daarom voor het buitengebied een omgevingsvisie en omgevingsplan opstellen.

Graag ontvangen we uw aanmelding vóór 1 juli

We vinden het fijn als u zich van te voren even aanmeldt, zodat we weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Meld u aan via mirjam.kuper@landerd.nl vóór maandag 1 juli.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Dolf Derks op 0486-458 111 of via dolf.derks@landerd.nl.

foto van hek in natuur