Uit de raad…raadsvergadering 7 december

Dit item is verlopen op 29-12-2017.

Op donderdag 7 december a.s. is er weer een raadsvergadering.

Een aantal raadsvoorstellen wil de raad bespreken voordat een besluit wordt genomen. Dit zijn:

 • Bestemmingsplan Burgemeester van Rijckevorselstraat ong. Schaijk
 • Evaluatie Geurbeleid, borging volksgezondheid in het omgevingsrecht
 • Krediet herinrichting openbare ruimte centrum Zeeland
 • Nota grondprijsbeleid 2018 woningbouw
 • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente
 • 2e bestuursrapportage 2017

De overige onderwerpen op de agenda zijn:

 • Subsidiering arrangement spelen en ontwikkelen
 • Fusie stichting Openbaar Onderwijsgroep en Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss
 • Krediet deelplannen openbare ruimte dorpsplan Reek
 • Voortzetting starterslening 2018
 • Belastingmaatregelen 2018
 • Financiële verordening gemeente Landerd 2018
 • Notitie Waardering en afschrijving vaste activa 2017
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling BSOB
 • Invulling commissie functioneringsgesprekken burgemeester
 • Toelating nieuw raadslid Antoinet van Schooten
 • Afscheid raadslid Roland Werring

De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad of via de gratis app.

Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk.  Via Landerd TV kunt u de raadsvergadering “live” volgen.

Als u een vergadering wilt bezoeken of gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u voor nadere informatie contact opnemen met de griffie: tel. 0486-458211 of griffie@landerd.nl