Uit de raad…raadsvergadering 2 november

Op 2 november 2017 is er weer een raadsvergadering. Op de agenda staan:

  • het afgeven van een Verklaring van geen bedenkingen voor de Willevenstraat 8 in Schaijk
  • de behandeling van de Programmabegroting 2018
  • een voorstel over Centrumregeling Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regio Brabant NoordOost
  • het afscheid als raadslid van Ruud Leeijen (CDA)

De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad of via de gratis app.

Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk.  Via Landerd TV kunt u de raadsvergadering “live” volgen.

Als u een vergadering wilt bezoeken of gebruik wilt maken van het inspreekrecht kunt u voor nadere informatie contact opnemen met de griffie: tel. 0486-458211 of griffie@landerd.nl