Uit de raad...

Op donderdag 12 september houdt de gemeenteraad een voorbereidende vergadering. Raadsleden vormen zich dan een beeld van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk.

Op donderdag 12 september staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Realisatie Dorpshuis Zeeland en stedenbouwkundige gebiedsvisie Kerkstraat-Oost
  • Programmabegroting 2020

De volgende raadsvergadering is op donderdag 26 september.

De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie of via de gratis app.

Alle vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. Van de voorbereidende- en raadsvergaderingen worden audio-opnames gemaakt. Deze zijn te beluisteren via de website van de gemeente Landerd.

U kunt de vergadering van 12 september en de raadsvergadering van 26 september bezoeken. Als u gebruik wilt maken van het inspreekrecht vragen wij u  vooraf contact op te nemen met de griffie: tel. 0486-458211 of griffie@landerd.nl