Uit de raad

Dit item is verlopen op 17-05-2019.

Donderdag 16 mei is de volgende raadsvergadering. De raad neemt dan besluiten over de volgende raadsvoorstellen:

  • startnotitie Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant
  • bestemmingsplan Munstraat 14-14a Schaijk
  • aanvraag Vangnetuitkering 2018 Participatiewet
  • ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Brands en wethouder Vereijken

Deze vergadering is openbaar.

De raadsvergadring begint om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. U kunt de voorbereidende- en raadsvergaderingen ook beluisteren.

Wilt u de vergadering bezoeken?

Of gebruik maken van het inspreekrecht? Neem dan contact op met de griffie op 0486-458 211 of via griffie@landerd.nl.