Uit de raad...

Dit item is verlopen op 22-03-2019.

Beeldvormende avond 20 maart

Op woensdag 20 maart heeft de gemeenteraad van Landerd een beeldvormende avond over de bestemmingsplanwijziging Pastoor van Winkelstraat 59-59a, Schaijk.

Waarom wordt deze avond gehouden?

De bestemmingsplanwijziging gaat over de uitbreiding van een vleeskalverenbedrijf aan de Pastoor van Winkelstraat 59-59a. De gemeenteraad bespreekt het raadsvoorstel over deze bestemmingsplanwijziging binnenkort. Voordat zij een besluit nemen willen de raadsleden goed op de hoogte zijn van alle aspecten rondom dit plan.

Het doel van deze beeldvormende avond is om raadsleden te informeren over het raadsvoorstel. Het plan wordt uitgelegd en een aantal deskundigen zal hun advies toelichten. Het programma staat op de website, www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

De raadsleden kunnen luisteren en vragen stellen, maar nemen zelf nog geen standpunten in en gaan niet met elkaar in discussie.

Mag ik zelf mijn mening geven?

De avond is openbaar. Iedereen die graag meer wil weten over dit onderwerp is welkom. Er is mogelijkheid om vragen te stellen. Als u uw visie wilt laten horen, vragen wij u hierover contact op te nemen met de griffie.

Wanneer en waar wordt de avond gehouden?

De bijeenkomst is op woensdag 20 maart in Nieuw Schaijk, Rijksweg 46, 5374 RB Schaijk.  Het programma begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Aanmelden is niet verplicht, maar is voor de organisatie wel prettig. U kunt u aanmelden door een e-mail te sturen naar griffie@landerd.nl. Als u nog vragen heeft kunt u bellen met Elsa Weijenberg op telefoonnummer 0486-458211.

Voorbereidende vergadering 21 maart

Op donderdag 21 maart houdt de gemeenteraad een voorbereidende vergadering. Raadsleden vormen zich dan een beeld van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk.

In de voorbereidende vergadering worden de raadsvoorstellen voor de raadsvergadering van 4 april voorbereid. Op de agenda van de voorbereidende vergadering staan de volgende onderwerpen:

  • Bestemmingsplan Pastoor van Winkelstraat 59-59a Schaijk
  • Vaststelling woonvisie 2019-2023 Wonen in Krachtige Kernen
  • Vaststellen nota grondbeleid gemeente Landerd 2019
  • Zienswijze beleidskader 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord
  • Ambitiebepaling duurzaamheid

Bekijk de volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken. U kunt deze ook bekijken via de gratis iBabs app.

De vergadering is openbaar.

De raadsvergadering begint om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. U kunt de voorbereidende- en raadsvergaderingen beluisteren.

Wilt u de vergadering bezoeken?

Of gebruik maken van het inspreekrecht? Neem dan contact op met de griffie op 0486-458 211 of via griffie@landerd.nl.