Uit de raad...

Dit item is verlopen op 14-12-2018.

Donderdag 13 december is de volgende raadsvergadering. De raad besluit dan over de volgende raadsvoorstellen:

  • Regeling stimuleringsbudget buitensport
  • 2e bestuursrapportage 2018
  • Belastingmaatregelen 2019
  • Wijziging gemeenschappelijke regeling ODBN
  • Vaststellen bestemmingsplan Burgemeester van Rijckevorselstraat ong.
  • Bestemmingsplanwijziging ‘Charme Camping hartje Groen’
  • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rijksweg 1
  • Aanbevelingen rekenkamerrapport ‘quick-scan kostenbeheersing sociaal domein’

Naar de volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken. U kunt deze ook raadplegen via de gratis app.

De vergadering is openbaar.

De raadsvergadring begint om 19.30 uur in Raadhuis Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5 in Schaijk. U kunt de voorbereidende- en raadsvergaderingen beluisteren.

Wilt u de vergadering 13 december bezoeken?

Of gebruik maken van het inspreekrecht? Neem dan contact op met de griffie op 0486-458 211 of via griffie@landerd.nl.