Nieuw dorpshuis Zeeland kan worden gebouwd

De realisatie van een nieuw dorpshuis in Zeeland gaat van start. Gemeente Landerd is in 2018 bewust het proces met de Zeelandse gemeenschap aangegaan. De dragers van het project, betrokkenen uit het dorp, hebben zich verenigd in Stichting Dorpshuis Zeeland. Zij zijn de samenwerking met de gemeente aangegaan.

Co-creatie

“Dit is echt een fijne manier van besturen” geeft wethouder Moritz Bohmer aan. “Als gemeente zorgen we voor randvoorwaarden, maar we moeten het sámen doen.” Uitgangspunt voor de Zeelanders is dan ook dat het nieuwe dorpshuis van, voor en door Zeeland is.

Plannen zijn nu klaar

Stichting Dorpshuis Zeeland is aan de slag gegaan met het ondernemingsplan, het exploitatieplan en een concept programma van eisen. “Ik ben trots op wat we met heel Zeeland bereikt hebben. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen” zegt Marcel Bongers, voorzitter van het stichtingsbestuur. Met een dorpshuis in combinatie met een nieuwe sporthal krijgt Zeeland een ontmoetingsplek die zo flexibel mogelijk is ontworpen. Zowel voor activiteiten die nu georganiseerd worden, als activiteiten die over 10 jaar worden georganiseerd.

Procedure verder

Op 26 september besluit de gemeenteraad of zij instemmen met de plannen. Daarna start de aanbestedingsprocedure. Het raadsbesluit is ook het startpunt voor de verdere uitwerking van de stedenbouwkundige gebiedsvisie. En een nieuw bestemmingsplan voor Kerkstraat-Oost kan dan worden voorbereid. Op 12 september bespreekt de gemeenteraad de plannen in een voorbereidende vergadering.

Bestuursleden Stichting Dorpshuis Zeeland met de betrokken wethouders. VLNR: Heléne Geerts, Gijs de Louw, wethouder Böhmer, Marcel Bongers en wethouder Brands