Convenant Voorschoolse Educatie ondertekend

Dit item is verlopen op 28-03-2019.

Schoolbestuur Optimus primair Onderwijs, schoolbestuur SAAM, kinderopvang AVEM, kinderopvang Kanteel, GGD Hart voor Brabant en de gemeente Landerd hebben een convenant ondertekend met  afspraken over Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor peuters en kleuters met een (taal)achterstand. Het doel ervan is de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten.

Jaarlijks wordt er een VVE-monitor uitgevoerd om te zien of de doelstellingen zijn behaald. Deze resultaten worden met alle betrokken partijen besproken en geëvalueerd. Dit om een zo goed mogelijk VVE aanbod te bieden aan alle Landerdse peuters en kleuters uit de doelgroep.

Ondertekening convenant VVE met wethouder Böhmer