Aanmelden kandidaten Koninklijke onderscheiding 2020

Dit item is verlopen op 29-06-2019.

Uitreiking Koninklijke onderscheiding 24 april 2020

Ieder jaar vindt ter gelegenheid van Koningsdag de traditionele uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding plaats, ook wel lintjesregen genoemd. In 2020 is de uitreiking gepland op 24 april 2020!

Wanneer komt iemand in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding?

Iemand komt in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding als hij of zij zich extra inzet voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde baan of een combinatie van beide. Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.lintjes.nl.

Hoe vraagt u een Koninklijke onderscheiding aan?

Als u iemand wil aanmelden voor een Koninklijke onderscheiding dan kunt u vooraf contact opnemen met Eugenie Dekkers. Zij kan in grote lijnen aangeven of de inzet van de persoon bijzonder genoeg is om een Koninklijke onderscheiding aan te vragen.

Waar vind ik het aanvraagformulier?

Het aanvraagformulier kunt u downloaden van www.lintjes.nl.

Het aanvraagformulier moet u volledig invullen en onderstaande vragen moeten beantwoord worden:

  • Waarom vindt u dat deze persoon voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking komt?
  • In welke periode is de kandidaat actief geweest?
  • Hoeveel uur per week of per maand is de kandidaat actief?
  • De bijzondere verdiensten van de kandidaat moeten nog actueel zijn en niet verder dan één jaar in het verleden liggen
  • Uw aanvraag moet ondersteund worden door anderen via een ondersteuningsbrief. In deze brief moet u aangeven wat de betekenis van de kandidaat voor de organisatie of de samenleving is

Waar dient u de aanvraag in?

De aanvraag moet u indienen bij de gemeente waar de kandidaat woont. De burgemeester beoordeelt de aanvraag en controleert de feiten. Er wordt vast gesteld of de kandidaat van onbesproken gedrag is. Hiervoor doet de burgemeester navraag bij politie en justitie. Als de kandidaat een medisch beroep heeft wordt bij de hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg een verklaring opgevraagd.

Wie geven advies?

De burgemeester geeft in een advies aan of de kandidaat een Koninklijke Onderscheiding verdiend. Het advies gaat vervolgens naar de commissaris van de Koning. Hij brengt een tweede oordeel uit. Dit advies gaat naar het Kapittel voor de Civiele Orden. Het Kapittel voor de Civiele Orden adviseert de regering over de Koninklijke Onderscheiding. De minister stelt het Koninklijke Besluit op dat door Zijne Majesteit de Koning wordt getekend.

Wanneer moet de Koninklijke onderscheiding ingediend worden?

Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding in 2020 verdient, dan kunt u vóór 15 juni 2019 een aanvraag indienen. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, kunnen niet meer in behandeling worden genomen voor het jaar 2020.

Kan de uitreiking ook op een ander moment plaats vinden?

Het is ook mogelijk om inwoners van de gemeente Landerd voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding tijdens een andere gelegenheid. Denk hierbij aan een jubileum, afscheid of andere bijzondere gelegenheid. Zo’n verzoek moet minstens zes maanden van tevoren bij de burgemeester worden ingediend.

Vragen?

Uit dit artikel blijkt dat de aanvraag een ingewikkelde procedure is, die veel tijd kost. De gemeente wil u daarom graag een handje helpen. Als u dus iemand kent, waarvan u denkt dat hij of zij in aanmerking kan komen voor een Koninklijke onderscheiding neemt u dan eerst contact op met: Eugenie Dekkers van het bestuurssecretariaat op 0486-458 230 of via eugenie.dekkers@landerd.nl.

Koninklijke onderscheidingen