Vraag en antwoord

Hoe is het zo gekomen?

In de coalitieakkoorden van zowel het college van burgemeester en wethouders van Landerd als dat van Uden is de wens uitgesproken om één Maashorstgemeente te vormen. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met krachtige kernen rondom natuurgebied De Maashorst.

Op donderdag 8 november 2018 vergaderde zowel de gemeenteraad van Landerd als de gemeenteraad van Uden over een mogelijke herindeling van beide gemeenten. Zij hebben beide besloten in principe over te gaan tot herindeling van Uden en Landerd. Het is de bedoeling is dat de Maashorstgemeente op 1 januari 2022 een feit is.

De colleges van Landerd en van Uden hebben op 23 januari het Plan van Aanpak vastgesteld. In het Plan van aanpak staat onder andere hoe de inwoners uit de kernen vanaf maart aanstaande worden betrokken bij het herindelingsontwerp. In dit herindelingsontwerp komt te staan hoe de gemeente er straks uit gaat zien. Ook stellen de colleges in dit plan voor om de werknaam 'gemeente Maashorst' te gebruiken.

Het Plan van aanpak wordt op 28 februari 2019 aan de gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd.

Hoe worden inwoners betrokken?

Hoe de gemeenten inwoners gaan betrekken, staat in het Plan van aanpak dat op 23 januari door de colleges van Landerd en Uden is vastgesteld. Dit plan wordt in februari 2019 aan de gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd.

Het is dan ook zeker dat bewoners uit de kernen worden betrokken bij het herindelingsontwerp. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners. Een gemeente waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken.

Waarom één gemeente Maashorst?

Landerd en Uden willen samen één gemeente zijn, de gemeente Maashorst. Een gemeente die er toe doet in de regio, iets te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen.

Eén gemeente betekent ook één organisatie met een stevige ambitie qua dienstverlening. Een aantrekkelijke werkgever door haar schaal, ligging en identiteit. Een organisatie die weet waar ze voor staat. Waar kennis en ervaring samengaan met vernieuwing en verfrissing. Een organisatie waar je trots op kunt zijn en graag wilt werken, waar je kunt bloeien en laten bloeien.

Wat voor gemeente wordt het?

De gemeente Maashorst wordt één gemeente met zes krachtige kernen en een sterke identiteit. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid. Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst kan ze zich met recht hart en longen van Noordoost Brabant noemen. Maar bewoners en organisaties uit de kernen bepalen dit mee. Zij worden betrokken bij het herindelingsontwerp. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners.

Een gemeente waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken.

Wanneer is de gemeente Maaashorst een feit?

Het is de bedoeling is dat de gemeente Maashorst op 1 januari 2022 een feit is.

Hoe groot wordt de gemeente Maashorst?

De nieuwe gemeente telt ruim 57 duizend inwoners.