Vraag en antwoord

Hoe is het zo gekomen?

In de coalitieakkoorden van zowel het college van burgemeester en wethouders van Landerd als dat van Uden is de wens uitgesproken om één Maashorstgemeente te vormen. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid en met krachtige kernen rondom natuurgebied De Maashorst.

Op donderdag 8 november 2018 vergaderde zowel de gemeenteraad van Landerd als de gemeenteraad van Uden over een mogelijke herindeling van beide gemeenten. Zij hebben beide besloten in principe over te gaan tot herindeling van Uden en Landerd. Het is de bedoeling is dat de Maashorstgemeente op 1 januari 2022 een feit is.

Na het besluit van 8 november heeft bureau Twynstra Gudde de opdracht gekregen om het Plan van aanpak te maken. Onderdeel hierin is de manier waarop de inwoners worden betrokken. Beide gemeentebesturen vinden dat een heel belangrijk onderwerp. Dit plan van aanpak wordt in februari 2019 aan de gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd. Daarna kan het plan verder uitgewerkt worden.

Hoe worden inwoners betrokken?

Hoe de gemeenten inwoners gaan betrekken, komt in het Plan van aanpak te staan. Dit plan wordt in februari 2019 aan de gemeenteraden ter goedkeuring voorgelegd.  Beide gemeentebesturen vinden dat een heel belangrijk onderwerp.

Het is dan ook zeker dat bewoners uit de kernen worden betrokken bij het herindelingsontwerp. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners. Een gemeente waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken.

Waarom één Maashorstgemeente?

Landerd en Uden willen samen één Maashorstgemeente zijn. Een gemeente die er toe doet in de regio, iets te vertellen heeft en zo goed voor haar inwoners kan zorgen.

Eén Maashorstgemeente betekent ook één organisatie met een stevige ambitie qua dienstverlening. Een aantrekkelijke werkgever door haar schaal, ligging en identiteit. Een organisatie die weet waar ze voor staat. Waar kennis en ervaring samengaan met vernieuwing en verfrissing. Een organisatie waar je trots op kunt zijn en graag wilt werken, waar je kunt bloeien en laten bloeien.

Wat voor gemeente wordt het?

De Maashorstgemeente wordt één gemeente met zes krachtige kernen en een sterke identiteit. Een groene gemeente met een stevige ambitie qua dienstverlening, voorzieningen en werkgelegenheid. Gelegen in en om natuurgebied De Maashorst kan ze zich met recht hart en longen van Noordoost Brabant noemen. Maar bewoners en organisaties uit de kernen bepalen dit mee. Zij worden betrokken bij het herindelingsontwerp. Zo ontstaat een gemeente die recht doet aan haar inwoners.

Een gemeente waar mensen zich samen inzetten voor goed wonen, werken en recreëren. Waar inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte en kans krijgen om hun omgeving nog fijner te maken.

Wanneer is de Maashorstgemeente een feit?

Het is de bedoeling is dat de Maashorstgemeente op 1 januari 2022 een feit is.

Hoe groot wordt de Maashorstgemeente?

De nieuwe gemeente telt ruim 57 duizend inwoners.