Inkoop en aanbestedingsbeleid

Onder deze categorie treft u o.a. de Inkoop- en aanbestedingsregels, het Inkoop- en aanbestedingsbeleid en de Algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente aan.

Voor de kwaliteit van hun dienstverlening en uitvoering zijn gemeenten steeds meer afhankelijk van ingekochte ICT producten en –diensten, maar algemene inkoopvoorwaarden IT ontbraken. VNG/King hebben de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden opgesteld. Op 8 december 2016 heeft de VNG de GIBIT voorwaarden vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Landerd hebben op 25 juli 2017 besloten ook de GIBIT toe te passen.