In gesprek met de burgemeester, 2017 week 51

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

Toekomstige functie kerken

Tijdens een overleg met het bestuur van de parochie hebben we gesproken over de toekomstige functie van de kerken in Zeeland, Uden en Boekel. Ik ben daarin bijgepraat over de initiatieven om in de toekomst eventueel invulling te geven aan de plek van deze gebouwen in de samenleving.

Natuurbranden

Ik ben aanwezig geweest bij een bijeenkomst over natuurbranden. Wij zijn verantwoordelijk voor prachtige natuur waarin veel wordt geïnvesteerd. Dat vraagt ook om extra bescherming van deze natuur. De brandweer heeft de gemeenten dan ook gevraagd hiermee rekening te houden bij de natuurontwikkeling.

Twee keer ouder dan 100

Afgelopen weken ben ik op bezoek geweest bij de heer Oliemeulen en bij mevrouw De Jong. Meneer Oliemeulen werd 102 jaar oud en is daarmee de oudste inwoner van Landerd. Mevrouw De Jong werd 100 jaar en zij is daarmee de oudste vrouwelijke inwoner van Landerd. Ik heb mooie verhalen over vroeger gehoord. Wat heerlijk om te zien hoe zij allebei nog vol energie in het leven staan en erg bij de tijd zijn. Op die manier is oud worden een feest.

Daarnaast heb ik het 60-jarig bruidspaar Van Hal- vd Heijden uit Schaijk  mogen feliciteren.

AgriFood Capital

Ook afgelopen week heb ik weer gesprekken gevoerd met agrariërs. Daarnaast heb ik een bezoek gebracht aan een geitenhouderij. Ik heb weer gesproken met de agrariërs over de gevolgen en de ontwikkelingen die de besluitvorming van de provincie met zich meebrengt.

Verder ben ik naar Overijssel geweest om te kijken naar een emissievrije mestfabriek. Fantastisch om te zien; gezonde veehouderij is mogelijk. De vraag waar het hier over ging was: hoe zorgen we ervoor dat we in een gezonde omgeving economisch en maatschappelijk verantwoord kunnen produceren.

Ontwikkelingen in de zorg

Samen met wethouder Jonkergouw ben ik bij een regionale bijeenkomst geweest over ontwikkelingen in de zorg. Centraal thema was: Hoe functioneert ons basisteam in relatie tot het veiligheidshuis en organisaties als Veilig Thuis. Als er gezinnen buiten de boot dreigen te vallen, hebben we het dan goed geregeld met elkaar? En wat is er nodig? Een zeer leerzame bijeenkomst.

Overleg Q-koorts

In een regionaal overleg hebben we gesproken over Q-koorts. Vanuit Den Haag is geld beschikbaar gesteld. De vraag is nu op welke manier we dit goed in kunnen zetten zodat patiënten ondersteund blijven worden.

Afscheid raadslid Werring

Tijdens de raadsvergadering op 7 december hebben we afscheid genomen van raadslid Roland Werring. Hij werd onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau.

Reacties (0)