In gesprek met de burgemeester, 2017 week 16

Dit item is verlopen op 19-05-2017.

Bedrijfsbezoek

Samen met het college heb ik een bedrijfsbezoek gebracht aan aannemersbedrijf Cornelissen. Van oudsher een familiebedrijf en sinds een aantal jaren met nieuw bloed maar met dezelfde passie voortgezet. Het bedrijf heeft vele grote klanten heeft verspreid over heel Nederland. Een mooi Zeelands bedrijf waar we trots op mogen zijn.

Nieuw raadslid

Ik heb kennis gemaakt met ons nieuwe raadslid, Harry van Tiel. Deze week wordt hij tijdens de raadsvergadering (20 april) officieel geïnstalleerd.

Skôn Zéllanddag

Samen met wethouder Maathuis ben ik aanwezig geweest bij de afsluiting van Skôn Zélland. Leerlingen van groep 8 hebben er gesproken met de buitendienstmedewerkers van de gemeente. Verder hebben ze met bureau Halt gediscussieerd over het fenomeen groepsdruk.

Q-koorts

Vorige week heb ik een bestuurlijk overleg gehad met gedeputeerde Swinkels over q-koortspatiënten. We gaan kijken of het mogelijk is om samen bepaalde delen van stichting Q-support overeind te houden voor de q-koortspatiënten. Het is ons duidelijk geworden dat hier behoefte aan is.

‘t Vishok

Ik heb me gemeld bij de mannen van ‘t Vishok. Een club in Zeeland met zo’n dertig leden (allemaal mannen) die elke zaterdag tussen 16 en 18 uur bij elkaar komen en samen in twee uur ‘de problemen in de wereld oplossen’. Wat een genot!

Regionaal overleg drugs

We hebben regionaal overleg gehad over drugspreventie. De eerste contouren van een groot drugspreventieproject zijn gemaakt. Zoals we eerder een project rondom alcohol hebben georganiseerd, gaan we dat nu ook rondom drugs doen. Over dit onderwerp vindt op 17 mei een bijeenkomst plaats, in de Phoenix in Schaijk, waar een ex-drugsverslaafde zijn verhaal doet. De bijeenkomst komt tot stand in samenwerking met Moed-Brabant.

Jubileum creatief centrum

Afgelopen maandag, tijdens het paasweekend, was ik aanwezig bij de jubileumviering van Creatief Centrum ’t Werkhuis om er het jubileumwerkstuk van een groep kinderen te onthullen. Geweldig hoe een groep vrijwilligers al zoveel jaar klaar staat voor de jeugd zodat ze zich creatief uit kunnen leven. 

Reacties (0)