Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. Zij doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Zo kan zij bijvoorbeeld nagaan of het gemeentebestuur het geld, dat zij tot haar beschikking heeft, wel goed besteedt. Ook kan zij kijken naar de uitvoering van een gemeentelijke taak. Met de instelling van de rekenkamercommissie wil de gemeente de transparantie van het gemeentelijk handelen vergroten en de publieke verantwoording daarover versterken.

Onderzoek

De gemeenteraad kan de commissie vragen om een bepaald onderwerp te onderzoeken. Maar de commissie bepaalt zelf waarnaar en hoe een onderzoek wordt uitgevoerd.

Samenstelling commissie

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 leden, de heer H. Meeuwsen (voorzitter), de heer W. Elemans en de heer F. Compagne.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeenteraad, Elsa Weijenberg via tel. 0486-458211 of griffie@landerd.nl.