Gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het algemeen beleid, stelt jaarlijks de begroting vast en maakt verordeningen die in het belang van de gemeente noodzakelijk zijn.

De leden van de gemeenteraad worden eens in de vier jaar gekozen door de inwoners van de gemeente Landerd. Iedere Nederlander die ouder is dan 18 jaar heeft stemrecht. In Landerd bestaat de raad uit 17 personen. Voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester.

Naar de vergaderkalender en vergaderstukken van de raad.

Raadsvergadering live volgen

 

Griffier

De griffier (Elsa Weijenberg) staat de raad terzijde en is eerste adviseur van de raad. Bij een raadsvergadering zit zij altijd naast de voorzitter.foto Elsa Weijenberg

U kunt de griffie bereiken via griffie@landerd.nl of 0486-458211.