Overzicht van geplande vergaderingen
DatumVergadering
12 december 2019Raadsvergadering
De agenda is door het Presidium vastgesteld en aangevuld in de voorbereidende vergadering.
9 januari 2020Podiumbijeenkomsten
Toelichting werkwijze 'versterken vergaderingen Landerd'
Besloten vergadering
22 januari 2020Podiumbijeenkomsten
23 januari 2020Podiumbijeenkomsten
Veiligheidsregio met de raad
Aanmelden via griffie@landerd.nl
30 januari 2020Raadsvergadering
5 maart 2020Raadsvergadering
26 maart 2020Raadsvergadering
16 april 2020Raadsvergadering
20 mei 2020Podiumbijeenkomsten
Ambtelijke toelichting Jaarrekening en Kadernota
28 mei 2020Raadsvergadering
25 juni 2020Raadsvergadering
2 juli 2020Raadsvergadering
24 september 2020Raadsvergadering
8 oktober 2020Podiumbijeenkomsten
Ambtelijke toelichting programmabegroting
29 oktober 2020Raadsvergadering
5 november 2020Raadsvergadering

Meer Vergaderingen