Raadsvergadering 27 augustus 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitaal
Tijd19:30 uur
VoorzitterM.C. Bakermans

Extra vergadering vanwege installatie wethouder.
Aanwezig: M. Bakermans (voorzitter), Mw. E. Weijenberg (griffier), A. de Kleijn, Mw. C. Henst (DS97), H. van Tiel (LZ), A. de Louw, H. van den Broek, R. Müller (RPP), J. van den Heuvel, R. Steemers, T. van den Berg (MV), Mw. M. Hoek (VVD), Mw. M. Slegers, J. Pijnappels, G. Benneker (PL), S. Reitsma (CDA), wethouder B. Brands en beoogd wethouder R. van Rinsum.
Afwezig met kennisgeving: N. de Jong (DS97), PH Jonkergouw (CDA), J. Zwaans (DM), wethouder H. Vereijken

Documenten

Agenda

1 - opening en mededelingen

De burgemeester nodigt u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de gemeenteraad die gehouden wordt op donderdag 27 augustus 2020, aanvang 19.30 uur.
De agenda en alle bijbehorende stukken zijn door raads- en collegeleden digitaal in te zien via iBabs. Het publiek kan de stukken inzien via www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad.

2 - spreekrecht voor het publiek

Inwoners mogen inspreken over onderwerpen die de raad aangaan. De maximale spreektijd is 5 minuten.
Er hebben zich geen insprekers gemeld.

3 - trekking stemmingscijfer

4 - vaststelling agenda

5 - benoeming wethouder

Vanwege het vertrek van Moritz Böhmer als wethouder wordt door Progressief Landerd Riny van Rinsum als nieuwe wethouder voorgedragen.
De voorzitter benoemt drie raadsleden tot commissie onderzoek geloofsbrieven en stembureau. De commissie onderzoekt de geloofsbrieven voorafgaand aan de vergadering. Zij brengen hierover verslag uit.
Over de benoeming van de wethouder wordt schriftelijk gestemd. Na het aanvaarden van de benoeming door de wethouder vindt de beëdiging plaats.

6 - sluiting