Podiumbijeenkomsten 20 mei 2020

Algemene informatie
PlaatsDigitale vergadering
Tijd19:30 uur

Ambtelijke toelichting Jaarrekening en Kadernota

Documenten

Agenda

5.a - jaarstukken 2019

In het kader van de controlerende taak van de gemeenteraad legt het college verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid in 2019. De raad wordt gevraagd de jaarstukken 2019 vast te stellen.

5.b - 1e burap 2020

De 1e bestuursrapportage 2020 is onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus. De bestuursrapportage is voornamelijk een afwijkingenrapportage. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de financiële gevolgen van de 1e bestuursrapportage 2020.

5.c - Kaderbrief 2021