Spreekrecht

U heeft spreekrecht in de vergaderingen van de gemeenteraad.

Spreektijd

In een vergadering heeft ieder het recht om 5 minuten de raad toe te spreken. Zijn er meer dan zes sprekers? Dan wordt de beschikbare tijd van 30 minuten eerlijk over de sprekers verdeeld.

Welke onderwerpen?

Er kan in de raadsvergadering in principe gesproken worden over alle onderwerpen. Ook over onderwerpen die niet op de (voorlopige) agenda staan. Er zijn enkele uitzonderingen. Het woord kan niet worden gevoerd:

  • over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter open staat of open gestaan heeft
  • over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen
  • wanneer een klacht op grond van artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht?

Of wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met de plaatsvervangend griffier, Henske Gloudemans, 0486-458 211 of via griffie@landerd.nl.


Meer Gemeenteraad