Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet.

Zo kan zij bijvoorbeeld nagaan of het gemeentebestuur het geld, dat zij tot haar beschikking heeft, wel goed besteedt. Ook kan zij kijken naar de uitvoering van een taak van de gemeente.

Met de instelling van de rekenkamercommissie wil de gemeente de transparantie vergroten en de publieke verantwoording daarover versterken.

Onderzoek

De gemeenteraad kan de commissie vragen om een onderwerp te onderzoeken. Maar de commissie bepaalt zelf waarnaar en hoe zij een onderzoek uitvoeren.

Samenstelling commissie

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 leden: de heer H. Meeuwsen (voorzitter), de heer W. Elemans en de heer F. Compagne.

Heeft u een vraag voor of over de rekenkamercommissie?

Neem dan contact op met de griffier van de gemeenteraad, Elsa Weijenberg op 0486-458 211 of via griffie@landerd.nl.


Meer Gemeenteraad