Pasfoto van Nol de Jong

Nol de Jong

DS97
Raadslid
06-83 99 43 17
nol.dejong@landerd.nl

Nevenfuncties

  • bestuurslid Stichting Dorpshuizen Zeeland