Gemeenteraad

De inwoners van de gemeente Landerd kiezen eens in de vier jaar de leden van de gemeenteraad.

De gemeenteraad bepaalt het algemeen beleid, stelt jaarlijks de begroting vast en maakt verordeningen die in het belang van de gemeente noodzakelijk zijn.