Griffie

De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. De griffie is ook de belangrijkste spil in uw contact met de gemeenteraad. U kunt met uw vragen en opmerkingen over de gemeenteraad bij de griffie terecht.

Wilt u contact met raad, fracties en/of raadsleden?

Of wilt u gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen, etc.? Dan staat de griffie voor u klaar. U kunt de griffie bereiken via griffie@landerd.nl of 0486-458211.

Leny van Leersum - Griffier

Diana Jans - Medewerker griffie


Meer Gemeenteraad