Voorbereidende vergadering 14 mei

Op donderdag 14 mei houdt de gemeenteraad de voorbereidende vergadering. Raadsleden vormen zich dan een beeld van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk. Besluiten over de voorstellen worden genomen in de raadsvergadering op 28 mei. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus worden deze vergaderingen digitaal gehouden.

Inspreken kan nog steeds

Inspreken kan bij digitaal vergaderen nog steeds! We vragen mensen die willen inspreken zich uiterlijk dinsdag 12 mei aan te melden bij de griffie. Dan bespreken we samen wat de beste oplossing is.

Voorbereidende vergadering 14 mei

Op donderdag 14 mei staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Regionale samenwerking 2021-2024
  • Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant
  • Vaststellen Grondprijzennota 2020
  • Opinienota beleid huisvesting arbeidsmigranten

De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen opĀ www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad of via de gratis iBabs Pro app. Van de voorbereidende vergadering worden audio- en video-opnames gemaakt.

Voor meer informatie over deze vergaderingen kunt u contact op nemen met de griffie: tel. (0486) 458 211 of griffie@landerd.nl


Meer Berichten uit de raad