Voorbereidende vergadering 11 juni

Op donderdag 11 juni houdt de gemeenteraad de voorbereidende vergadering. Raadsleden vormen zich dan een beeld van een raadsvoorstel door te luisteren naar insprekers, vragen te stellen aan de wethouder en de voorstellen met elkaar te bespreken. Als raadsleden willen spreken over ingekomen stukken of raadsinformatiebrieven is dat ook mogelijk. Besluiten over de voorstellen worden genomen in de raadsvergadering op 25 juni. Vanwege de maatregelen rondom het corona-virus worden deze vergaderingen digitaal gehouden.

Inspreken kan nog steeds

Inspreken kan bij digitaal vergaderen nog steeds! We vragen mensen die willen inspreken zich uiterlijk dinsdag 9 juni aan te melden bij de griffie. Dan bespreken we samen wat de beste oplossing is.

Agenda 11 juni

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Jaarstukken 2019
  • 1e burap 2020
  • Begroting 2021 ODBN
  • Begroting 2021 VRBN
  • Begroting 2021 GGD
  • Eco-initiatief Schaijk

De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad of via de gratis iBabs Pro app. Van de voorbereidende vergaderingen worden audio- en video-opnames gemaakt.

Voor meer informatie over deze vergaderingen kunt u contact op nemen met de griffie: tel. (0486) 458 211 of griffie@landerd.nl.


Meer Berichten uit de raad