Raadsvergadering 28 mei

Op donderdag 28 mei  is de volgende raadsvergadering. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is deze vergadering digitaal.

De raad neemt dan besluiten over de volgende raadsvoorstellen:

  • Regionale samenwerking 2021-2024
  • Concept bod Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost Brabant
  • Vaststellen Grondprijzennota 2020
  • Coördinatiebesluit Schutsboonstraat 57 Schaijk
  • Vaststelling bestemmingsplan Runstraat 9-11
  • Motie over Landerd explodeert

De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad of via de gratis iBabs Pro app. Van de raadsvergadering worden audio- en video-opnames gemaakt.
De digitale vergadering begint om 19.30 uur. De raadsvergadering is openbaar en wordt daarom ‘live’ uitgezonden via Landerd-TV, YouTube en via de Facebook pagina van de gemeente Landerd. 

Inspreken kan nog steeds

In Landerd is het mogelijk om bij een raadsvergadering in te spreken. Dat kan bij digitaal vergaderen nog steeds! We vragen mensen die willen inspreken zich uiterlijk dinsdag 26 mei aan te melden bij de griffie via tel. (0486) 458 211 of griffie@landerd.nl. Dan bespreken we samen wat de beste oplossing is.


Meer Berichten uit de raad