Raadsvergadering 25 juni

Op donderdag 25 juni is de volgende raadsvergadering. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is deze vergadering digitaal.

De raad neemt dan besluiten over de volgende raadsvoorstellen:

  • jaarstukken 2019
  • 1e burap 2020
  • begroting 2021 BHIC
  • begroting 2021 KCV
  • begroting 2021 RBL BNO
  • begroting 2021 WVS
  • begroting 2021 BSOB
  • begroting 2021 VRBN
  • begroting 2021 GGD
  • begroting 2021 ODBN

De volledige agenda van de vergaderingen, toelichtingen en stukken kunt u raadplegen op www.landerd.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad of via de gratis iBabs Pro app. Van de raadsvergadering worden audio- en video-opnames gemaakt.
De digitale vergadering begint om 19.30 uur. De raadsvergadering is openbaar en wordt daarom ‘live’ uitgezonden via Landerd-TV, YouTube en via de Facebook pagina van de gemeente Landerd. 

Inspreken kan nog steeds

In Landerd is het mogelijk om bij een raadsvergadering in te spreken. Dat kan bij digitaal vergaderen nog steeds! We vragen mensen die willen inspreken zich uiterlijk dinsdag 23 juni aan te melden bij de griffie via tel. (0486) 458 211 of griffie@landerd.nl. Dan bespreken we samen wat de beste oplossing is.


Meer Berichten uit de raad