Raad tijdens de coronacrisis

Hoe zit het eigenlijk met het werk van de gemeenteraad  tijdens de coronacrisis?

Digitaal vergaderen

Gemeenteraadsvergaderingen mogen doorgaan wanneer raadsleden minimaal anderhalve meter afstand houden van elkaar. Dat is in de praktijk niet haalbaar. Bovendien is er geen mogelijkheid om publiek te ontvangen.

Daarom heeft de 1e Kamer een spoedwet aangenomen waarmee het voor gemeenteraden tot 1 september 2020 mogelijk is om digitaal te vergaderen én digitaal besluiten te nemen.

Omdat raadsvergaderingen openbaar zijn worden ze uitgezonden. De raadsvergadering van 16 april  was de 1e digitale raadsvergadering in Landerd. Deze vergadering was voor inwoners te volgen via YouTube, LanderdTV en de Facebookpagina van de gemeente. De komende periode zullen meer bijeenkomsten digitaal worden gehouden. Op deze website kunt u zien welke vergaderingen dit zijn en hoe u deze kunt volgen.

Contact met de raad en de raadsleden

U zult de raadsleden minder makkelijk tegenkomen op straat of in de winkels, want ook zij houden zich aan de richtlijnen van het kabinet. Zijn er zaken waarover u de gemeenteraadsleden wilt informeren? Of heeft u goede ideeën?
De contactgegevens van de raadsleden staan op de website. U kunt ook contact opnemen met de griffie via griffie@landerd.nl. Wij helpen u dan graag verder.


Meer Berichten uit de raad