Geen referendum over herindeling

De actiegroep 'Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden’ heeft een aanvraag gedaan om een raadgevend referendum te houden over het Herindelingsadvies gemeente Maashorst.

Aandacht voor participatie en co-creatie

Dit verzoek heeft de gemeenteraad van Landerd besproken in een voorbereidende vergadering van 12 maart 2020 en in de raadsvergadering van 16 april 2020. Tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad besloten om het verzoek tot het houden van een raadgevend referendum niet in te willigen.

De gemeenteraad is van mening dat sprake is van een bestendige lijn in besluitvorming waarbij de gemeente Uden een toekomstig partner is. Ook meent de raad dat er een volledig en zorgvuldig proces is doorlopen, waarbij expliciet aandacht is besteed aan participatie en co-creatie.

Het volledige raadsbesluit (PDF, 83.3 kB) kunt u nalezen op deze website. Het besluit is op 22 april 2020 bekendgemaakt door toezending aan de indiener. Daarbij is indiener gewezen op de mogelijkheid om binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit daartegen bezwaar aan te tekenen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de griffier van de gemeenteraad via tel. (0486) 45 82 11 of per e-mail: griffie@landerd.nl.


Meer Berichten uit de raad