College burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente.

Gemeentesecretaris

Het college B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. De secretaris heeft echter geen stemrecht.

Raadsvoorstellen en besluiten

Het college van B&W maakt voorstellen die aan de raad worden voorgelegd. Ook zorgen zij ervoor dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. Verder hebben B&W een aantal bestuurstaken op grond van verschillende wetten.

Declaraties

Vanwege de wens transparant te zijn over de besteding van gemeenschapsgelden, geeft het college van Burgemeester en Wethouders jaarlijks openheid over de betaalde declaraties van de bestuurders over het afgelopen boekjaar. Bekijk het overzicht in de rechterkolom onder 'Documenten'. De bedragen zijn conform de wet- en regelgeving.

Contact

Wilt u de burgemeester of een van de wethouders spreken dan kunt u via het bestuurssecretariaat een afspraak maken op 0486-458 230 of via secretaressebw@landerd.nl.