College burgemeester en wethouders

De burgemeester en de wethouders vormen samen het dagelijks bestuur van de gemeente.

Gemeentesecretaris

Het college B&W wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris. De secretaris heeft echter geen stemrecht.

Raadsvoorstellen en besluiten

Het college van B&W maakt voorstellen die aan de raad worden voorgelegd. Ook zorgen zij ervoor dat de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. Verder hebben B&W een aantal bestuurstaken op grond van verschillende wetten.

Declaraties

De burgemeester en wethouders zijn open over de besteding van gemeenschapsgelden. Daarom wordt er jaarlijks een overzicht gemaakt van de betaalde declaraties van de bestuurders in het afgelopen boekjaar. De bedragen zijn volgens de wet- en regelgeving. Bekijk het overzicht in de rechterkolom onder 'Documenten'.

Contact

Wilt u de burgemeester of een van de wethouders spreken dan kunt u via het bestuurssecretariaat een afspraak maken.

Telefoon: (0486) 458 230
E-mail: secretaressebw@landerd.nl